Bilder fra rasetreff i Elverum 22-24 aug 2008

(100).jpg

(101).jpg

(102).jpg

(103).jpg

(104).jpg

(105).jpg

(106).jpg

(107).jpg

(108).jpg

(109).jpg

(110).jpg

(111).jpg

(112).jpg

(113).jpg

(114).jpg

(115).jpg

(116).jpg

(117).jpg

(118).jpg

(119).jpg

(120).jpg

(121).jpg

(122).jpg

(123).jpg

(124).jpg

(125).jpg

(126).jpg

(127).jpg

(128).jpg

(129).jpg

(130).jpg

(131).jpg

(132).jpg

(133).jpg

(134).jpg

(135).jpg

(136).jpg

(137).jpg

(138).jpg

(139).jpg

(140).jpg

(141).jpg

(97)1.jpg

(98)1.jpg

(99)1.jpg